Wydziały Uniwersytetu Śląskiego

Uniwersytet Śląski ma wiele wydziałów, na których kształcą się studenci różnych specjalności. Przyjrzyj im się – może znajdziesz tam coś dla siebie? Przykładowo, mamy Wydział Artystyczny. Tam właśnie mogą kształcić się osoby, które od zawsze podejrzewały u siebie talenty w dziedzinach sztuki oraz muzyki. Jeżeli chodzi o wydział biologii i ochrony środowiska, to najczęściej lądują tam osoby konkretne, nastawione na prowadzenie badań laboratoryjnych oraz takie, które chcą w jakiś sposób pomóc ekologom. Idziemy dalej – wydział etnologii i nauk o edukacji.

Czego na nim możemy się dowiedzieć? Uczymy się etnologii – czyli tego, jakie jest podłoże różnych sytuacji w naszym społeczeństwie oraz pedagogiki, żebyśmy w ogóle wiedzieli, w jaki sposób możemy przekazywać innym wiedzę. A może wydział filologiczny? W obecnych czasach bardzo ważna jest znajomość języków. Tak naprawdę biegłość w dwóch językach może dać nam pewną pracę i zawód. Szkoda, że tak mało osób spoza studentów filologii się o tym orientuje.