Zalety pobytu w sanatorium

Sanatorium to ogólna nazwa placówek opieki długoterminowej, znanych również jako wykwalifikowanych placówek opiekuńczych. Placówki te mogą oferować opiekę długoterminową, począwszy od zakwaterowania i sprzątania na minimalnym poziomie, po opiekę osobistą, a nawet usługi medyczne. Niektóre oferują nawet programy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi formami demencji.

Często myślimy o sanatoriach jako o opiece ściśle dla seniorów, ale są to również opcje dla młodszych osób, które z powodu fizycznych lub psychicznych ograniczeń wymagają planu opieki lub stałej pomocy.

Czym jest sanatorium?

Po co nam sanatoria? Sanatoria to placówki świadczące te różne rodzaje terapii:

  • Fizykoterapia
  • Terapia zajęciowa
  • Terapia mowy

Sanatoria zwykle nie oferują opieki długoterminowej ani terminalnej. Głównym celem sanatorium jest przywrócenie pacjentowi jak najwyższego poziomu funkcjonalności. Na przykład, po pobycie w szpitalu w celu wymiany stawu biodrowego lub kolanowego, sanatorium byłoby prawdopodobnym wyborem, aby przywrócić pacjentowi normalną mobilność przed powrotem do domu poprzez fizjoterapię.

Zrozumienie, czym jest sanatorium i ocena, czy jest to placówka odpowiednia dla Twoich potrzeb lub potrzeb członka rodziny, zaczyna się od zrozumienia słowa rekonwalescencja. Jak pokazuje powyższa definicja, osoba będąca na rekonwalescencji to osoba wymagająca opieki po chorobie, urazie lub operacji. Funkcja rekonwalescencji ma na celu powrót do zdrowia, aby pomóc osobie powrócić do trybu życia i typowych codziennych czynności.

Ponieważ główną funkcją senatoriów jest przywrócenie zdrowia, siły i zdolności do samodzielnego życia, terapia rehabilitacyjna jest usługą świadczoną w tego typu placówkach. Fizjoterapia, terapia zajęciowa i logopedia to przykłady usług rehabilitacyjnych, które tam otrzymasz.

Spokojne miejsce do odzyskania sił

Wychodzenie z choroby, urazu lub operacji może być stresujące i męczące. Sanatoria zapewniają wyjątkową atmosferę, która dodatkowo wspomaga odpoczynek i regenerację, której potrzebujesz. Sanatorium świadczy różnorodne usługi opiekuńcze dla osób starszych. Oprócz długoterminowej wykwalifikowanej opieki pielęgniarskiej, którą zapewniają, zapewniają również opiekę krótkoterminową, która obejmuje usługi rehabilitacji krótkoterminowej oraz rehabilitację ambulatoryjną.